DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
HITZ in Love

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “HITZ IN LOVE” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง หรือ นาฬิกาข้อมือ จาก LEE COOPER (รางวัลละ 2 เรือน) ผ่านการสะสมคะแนนการฟังคลื่น HITZ THAILAND ทางเว็บไซต์ หรือ Tero Radio App ฟัง 1 นาที เท่ากับ 1 Point สะสมครบ 50 HITZ Points แล้วกด Redeem เท่ากับคุณได้รับสิทธิ์ลุ้นมาบอกรักคนพิเศษหน้าไมค์ พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง หรือ นาฬิกาข้อมือ จาก LEE COOPER (รางวัลละ 2 เรือน)
- การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง, ออกจากแอพพลิเคชั่น หรือปิดหน้าเว็บไซต์ คะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ โดยท่านสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 500 คะแนนต่อวัน โดยระบบจะหยุดนับคะแนนเมื่อได้คะแนนครบ 500 คะแนน และเริ่มสะสมใหม่ในวันรุ่งขึ้น
- สามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: Tero Radio App และทาง WWW.HITZTHAILAND.COM โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ โดยจะทำได้ทีละ 1 Device ต่อ 1 Login ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน และการรับฟังผ่านเว็บแคมไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (การรับฟังผ่าน Mobile Application และเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
- ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง WWW.HITZTHAILAND.COM และ Tero Radio App
- คะแนนการฟังที่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมนี้คือ HITZ Points ซึ่งได้มาจากการฟังคลื่น HITZ THAILAND เท่านั้น (ไม่นับรวมคะแนนการฟังจากคลื่นอื่นๆ ในเครือบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด)

*หมายเหตุสำคัญเรื่องการ Login ผ่านบัญชี Facebook*
- สำหรับสมาชิก Tero Radio ที่เข้าสู่ระบบสะสมคะแนนโดยการเชื่อมต่อผ่าน Facebook Log In หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบัญชี จาก Facebook Personal Account เป็น Facebook for Creators หรือ Facebook Page การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้ Serial Number หรือรหัส Account ของท่านเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ระบบสะสมคะแนนของ Tero Radio ไม่สามารถจับคู่การเชื่อมต่อผ่าน Facebook Log In กับบัญชีเดิมของท่านได้ เนื่องจาก Serial Number หรือรหัส Account ของท่านถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โดยท่านจะยังสามารถ Log In เข้าสู่ระบบของ Tero Radio ได้ตามปกติ แต่ระบบ Tero Radio จะนับท่านเป็นสมาชิกใหม่ทันที และคะแนนที่ท่านสะสมไว้ จะถูกรีเซ็ทกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น คือ 0 คะแนน โดยไม่สามารถกู้คืนได้ในทุกกรณี

• การร่วมกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้
o เข้าเว็บไซต์ WWW.HITZTHAILAND.COM หรือทาง Tero Radio App คลิกที่ปุ่ม Redeem จากนั้นคลิกที่แบนเนอร์กิจกรรม HITZ IN LOVE เพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หรือกดลงทะเบียน (Register) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
o เมื่อสะสมคะแนนได้ครบ 50 Points สามารถกด Redeem ได้ 1 ครั้ง เท่ากับคุณได้รับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้มาออนแอร์หน้าไมค์พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง หรือ นาฬิกาข้อมือ จาก LEE COOPER (รางวัลละ 2 เรือน)
o กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ยอมรับ”
o ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมคะแนนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กด REDEEM เป็นลำดับที่ 300, 400 และ 500 ของแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับสิทธิ์มาออนแอร์หน้าไมค์พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง
(ในกรณีที่ผู้ REDEEM คะแนนเป็นลำดับที่ 300, 400 และ 500 ของแต่ละวันไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับที่ 301, 401 และ 501 ให้มาออกอากาศหน้าไมค์ และรับของรางวัลประจำวัน)
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กด REDEEM เป็นลำดับที่ 3000, 4000 และ 5000 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับสิทธิ์มาออนแอร์หน้าไมค์พร้อมรับ นาฬิกาข้อมือ จาก LEE COOPER (รางวัลละ 2 เรือน) รวมทั้งหมด 3 รางวัล
(ในกรณีที่ผู้ REDEEM คะแนนเป็นลำดับที่ 3000, 4000 และ 5000 ของแต่ละวันไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับที่ 3001, 4001 และ 5001 ให้มาออกอากาศหน้าไมค์ และรับของรางวัลประจำวัน)
• ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางหน้าไมค์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบสมาชิก เพื่อให้มาออกอากาศหน้าไมค์กับดีเจและรับของรางวัล หากผู้โชคดีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล จนส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือในกรณีที่ไม่รับสาย ทางบริษัทฯ จะเลือกผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไปตามที่ระบุข้างต้น เพื่อออกอากาศและรับของรางวัล
• ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 3 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนที่สามารถพิสูจน์ได้ หากพ้นกำหนดหรือผู้โชคดีไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้นตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมจากทุกช่องทางของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเทโร เรดิโอ จำกัด ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3. ของรางวัลแบ่งแจกประจำวันตามรายละเอียดดังนี้
• ของรางวัลประจำวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 12 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
• ของรางวัลประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ LEE COOPER จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 เรือน)

ของรางวัลนาฬิกาชุดที่ 1 แจกช่วง DJ BOY
o LEE COOPER BS23 FEMALE 34 มูลค่าเรือนละ 3,690 บาท *เสียภาษีของรางวัล 443 บาท
o LEE COOPER FW20 FEMALE 33 มูลค่าเรือนละ 2,790 บาท *เสียภาษีของรางวัล 335 บาท

ของรางวัลนาฬิกาชุดที่ 2 แจกช่วง DJ SOM
o LEE COOPER FW20 MALE 48 MM มูลค่าเรือนละ 3,390 บาท *เสียภาษีของรางวัล 407บาท
o LEE COOPER SS23 FEMALE 32 มูลค่าเรือนละ 3,590 บาท *เสียภาษีของรางวัล 431 บาท

ของรางวัลนาฬิกาชุดที่ 3 แจกช่วง DJ JOB
o LEE COOPER SS23 MALE 51 MM 33 มูลค่าเรือนละ 3,590 บาท *เสียภาษีของรางวัล 431 บาท
o LEE COOPER SS23 FEMALE 33 มูลค่าเรือนละ 3,490 บาท *เสียภาษีของรางวัล 419 บาท

3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

4. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

5. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

6. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, การร่วมกิจกรรม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการร่วมกิจกรรม, ร่วมกิจกรรมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

7. ของรางวัลนี้เป็นของสมนาคุณ ห้ามนำไปซื้อขาย แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นสิ่งของอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนบัตรกับผู้อื่นในทุกกรณี หากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันที และบริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

9. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

10. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ

11. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

12. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

13. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ คำวินิจฉัยของบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ