DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
HITZ PET IDOL หมาเรา โฮ่งมาก! by Kaniva

.:: กติกา ::.


1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม HITZ PET IDOL หมาเรา โฮ่งมาก! By Kaniva เพื่อลุ้นรับ Gift Set จาก Kaniva ผ่านทาง Facebook : HITZ THAILAND โดยมีขั้นตอนการร่วมสนุกดังนี้

1.1 Like และ Share โพสต์กิจกรรมประจำสัปดาห์ (เปิดเป็นสาธารณะ) พร้อมใส่ #HITZPETIDOLByKaniva #อาหารสุนัขคานิว่า #คนว่าใช่หมาก็ชอบ
1.2 โพสต์รูปน้องหมา พร้อมกับแคปชั่นแบบโฮ่งๆ บรรยายน้องหมาของคุณ ตาม Topic ประจำสัปดาห์
รูปและแคปชั่นไหนโฮ่งโดนใจกรรมการ ก็รับ Gift Set จาก Kaniva ไปเลย!


2. ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ประกาศรางวัลวันที่ 17 มิถุนายน 2567
ของรางวัลคือ Gift Set จาก Kaniva จำนวน 3 รางวัล ในเซตประกอบด้วย
- อาหารสุนัขคานิว่า สูตรแซลมอน 1.4 กก. 1 ถุง
- KANIVA Pet Bowl ชามอาหารสเตนเลส 1 ชิ้น

สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 ประกาศรางวัลวันที่ 24 มิถุนายน 2567
ของรางวัลคือ Gift Set จาก Kaniva จำนวน 3 รางวัล ในเซตประกอบด้วย
- อาหารสุนัขคานิว่า สูตรแกะ 1.5 กก. 1 ถุง
- KANIVA Pet Bowl ชามอาหารสเตนเลส 1 ชิ้น

สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 ประกาศรางวัลวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ของรางวัลคือ Gift Set จาก Kaniva จำนวน 3 รางวัล ในเซตประกอบด้วย
- อาหารสุนัขคานิว่า สูตรไก่ 1.5 กก. 1 ถุง
- KANIVA Pet Bowl ชามอาหารสเตนเลส 1 ชิ้น

สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 ประกาศรางวัลวันที่ 8 กรกฎาคม 2567
ของรางวัลคือ Gift Set จาก Kaniva จำนวน 3 รางวัล ในเซตประกอบด้วย
- อาหารสุนัขคานิว่า 1 ถุง (คละสูตร)
- KANIVA Pet Bowl ชามอาหารสเตนเลส 1 ชิ้น และ KANIVA Fashion Bag 1 ใบ

สัปดาห์ที่ 5 : วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 ประกาศรางวัลวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
ของรางวัลคือ Gift Set จาก Kaniva จำนวน 3 รางวัล ในเซตประกอบด้วย
- อาหารสุนัขคานิว่า 1 ถุง (คละสูตร)
- KANIVA Pet Bowl ชามอาหารสเตนเลส 1 ชิ้น และ KANIVA Fashion Bag 1 ใบ


3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้นตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมจากทุกช่องทางของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเทโร เรดิโอ จำกัด ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

4. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

5. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

6. การติดต่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านช่องทาง และวิธีการต่างๆ ดังนี้
6.1 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ได้ออกอากาศหน้าไมค์ – ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่หลังไมค์ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
6.2 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ หรือการรีดีมคะแนนการฟัง - ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการโทรกลับ และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
6.3 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านทาง Social Media (Facebook, Instagram, X) – ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผ่านช่องทางที่ให้ร่วมสนุก และให้ผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยการติดต่อกลับผ่านทาง Inbox หรือ DM ภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านช่องทางนั้นๆ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

7. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 45 วัน โดยนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม และได้รับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

9. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, การร่วมกิจกรรม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการร่วมกิจกรรม, ร่วมกิจกรรมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

10. ของรางวัลนี้เป็นของสมนาคุณ ห้ามนำไปซื้อขาย แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นสิ่งของอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนบัตรกับผู้อื่นในทุกกรณี หากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันที และบริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

12. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

13. ในกรณีคอนเสิร์ต งานจัดแสดง หรือสถานที่ให้บริการถูกยกเลิก หรือเลิกกิจการ อันเนื่องมาจากผู้จัด หรือผู้ให้บริการ ทางบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดเชยให้รางวัลอื่นใดทดแทน

14. ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยแยกเป็น
14.1 ของรางวัลประเภทบัตรกำนัลเงินสด บัตรรับประทานอาหาร หรือบัตรที่พัก ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
14.2 ของรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ

15. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

16. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

17. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ คำวินิจฉัยของบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

19. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ