DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
HITZ THAILAND ชวนคุณพักเบรกพาร่างกายไปพักผ่อนริมทะเล

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “HITZ Take a Break Vol.3” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ ห้องพัก Ozone Hall with Balcony 2 วัน 1 คืน มูลค่า 5,500 บาท (รวมอาหารเช้า) จาก foto Hotel Phuket รวมทั้งหมดจำนวน 22 รางวัล
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุก ได้ดังนี้

2.1 ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook : HITZ THAILAND ได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2566
👉 กด Like และ Share ภาพกิจกรรมพร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
👉 Comment บอกเราว่า “คุณอยากชวนใครไปพักร้อนด้วยกัน และเพราะอะไร”
👉และอย่าลืม Tag เพื่อน 1 คนที่คุณอยากชวนไป Take A Break
ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับห้องพัก Ozone Hall with Balcony 2 วัน 1 คืน มูลค่า 5,500 บาท (รวมอาหารเช้า) จาก foto Hotel Phuket ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ใต้โพสต์กิจกรรม แจกทั้งหมดจำนวน 2 รางวัล

2.2 ร่วมสนุกทาง HITZThailand ได้ตั้งแต่วันที่ 8-26 พฤษภาคม 2566

ผ่านการลงทะเบียนทาง WWW.HITZTHAILAND.COM หรือ LINE OFFICIAL ACCONT : @TERORADIO เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และบอกเราว่า "ถ้าได้ไปเที่ยวคุณอยากชวนใครไปเที่ยวกับคุณ เพราะอะไร" ดีเจคัดเลือกผู้โชคดีที่มีความเห็นโดนใจและประกาศชื่อผ่านทางหน้าไมค์ ในวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2566 และผู้โชคดีที่มีชื่อนามสกุลตรงกับที่ดีเจประกาศจะต้องโทรกลับมายืนยันสิทธิ์กับเราทันที ที่ 02-269-0040 ภายใน 1 เพลงที่ดีเจกำหนด (หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด) เพื่อรับรางวัล ห้องพัก Ozone Hall with Balcony 2 วัน 1 คืน มูลค่า 5,500 บาท (รวมอาหารเช้า) จาก foto Hotel Phuket


3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
4. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
5. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น
6. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ
8. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว
9. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม,เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ
12. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
13. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

 สนับสนุนโดย Hotel Partners