DJ
song:
artist:
HITZ EVENT
Singha Corporation x HITZ THAILAND

.:: ผู้โชคดี ::.

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ Nam Rita
2. คุณ Nattpong Thongmee
3. คุณ ศุภชัย ศิริวงษ์
4. คุณ nittaya สิรประภากานนท์
5. คุณ สุพรรษา บวรสวัสดิ์
6. คุณ ธนภรณ์ เจริญวิริยะภาพ
7. คุณ Napaporn Pairoj
8. คุณ NooBreeze Ubonwan
9. คุณ ทิตยาภรณ์ กลั่นขำ
10. คุณ นิสานาถ สันติพงษ์สกุล

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ภัทรวัต มหาภิรมย์
2. คุณ อาภากร ช้างสีสังข์
3. คุณ Preeyapad Kumjinda
4. คุณ Pavornwan Patipimpakom
5. คุณ วีรกาญจน์ สินธุวงษานนท์
6. คุณ ธัญญ์รวี สิริโชติกูลพงษ์
7. คุณ ณัฐกาญจน์ เพ่งผล
8. คุณ Chonlada Kaewkat
9. คุณ Tiraporn Promsanam
10. คุณ Maily Inthira

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ธีรเทพ สงวนนาม
2. คุณ Jirachok Supucknarong
3. คุณ จุฑามาศ นาเมืองรักษ์
4. คุณ กชพร สุขแสงดาว
5. คุณ Thidaporn Thongsukhnok
6. คุณ วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
7. คุณ อัมปพิมพ์ อัศวเดชาสกุล
8. คุณ ศรันยา ศรีสุข
9. คุณ Amporn bunwiang
10. คุณ จิรัฎฐิวัฒน์ แก้วศรี

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ปวีนา อนันตวิรนิจกุล
2. คุณ Nareerat Thidpumee
3. คุณ โสภาพรรณ วงษ์ทอง
4. คุณ Natthawat Densaknanont
5. คุณ เนตรภัทร ทองดี
6. คุณ สิริพร ชายทวีป
7. คุณ วีรพัฒน์ สมสุด
8. คุณ สุนิสา แซ่ตั้ง
9. คุณ ภัทร์ไพบูลย์ สุดบุญมา
10. คุณ กฤติมา แสนสุข

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนยายน 2566 จำนวน 10 รางวัล

1.คุณ ปริย ไวทยานนท์
2.คุณ Rasika Apirattanawattana
3.คุณ Arunthip Chompoobut
4.คุณ ธันวารักษ์ ลอยเมฆ
5.คุณ Patumrat Chitthiwong
6.คุณ Babobim Thip-utai
7.คุณ Wachiraya Buatet
8.คุณ Supasin Phatphan
9.คุณ สัณห์สินี บุญทวีสกุล
10.คุณ snowbear tree


รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ พิมพ์รัตน์ เจษฎานุรักษ์
2. คุณ สราวุธ รวมสา
3. คุณ Ginkzika Kesvorakul
4. คุณ Orawan Annpach
5. คุณ Patcharin Khongsin
6. คุณ ประสงค์ ลีตระกูล
7. คุณ เฉลิมพล ขุนทองจันทร์
8. คุณ เขมวรินทร์ สุทธาชัย
9. คุณ สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
10. คุณ Apple Jeansamoot

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ พรวรรณ ภวังคนันท์
2. คุณ Thanaporn panomchye
3. คุณ เมวดี เฉยฉิว
4. คุณ ณิชวรรณ ชูสิทธิ์
5. คุณ Wongsakorn Dechasatean
6. คุณ รัฐพร ชาลีนพ
7. คุณ พสวิน ชูสุวรรณ
8. คุณ Thitima Thueakthong
9. คุณ เตชิต รัตนคช
10. คุณลลิสา ดิษฐวุฒิ

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกันยายน 2566 แบ่งเป็น

ผู้โชคดีที่ได้รับกระเป๋าผ้ารักษ์โลก ออกแบบพิเศษ By Singha Corporation จำนวน 5 รางวัล

1. คุณ ชลิดา ทิพวัน
2. คุณ Tony Thirayost Nimmanon
3. คุณ เทพสิริ โชติช่วง
4. คุณ อารยา ไชยรังษี
5. คุณ วรรณลักษณ์ รักษาภักดี

ผู้โชคดีที่ได้รับขวดน้ำพับได้สุดมินิมอล ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพับกระดาษ Origami By Singha Corporation จำนวน 5 รางวัล

1. คุณ ปิยธิดา พ่อยะ
2. คุณ Thanyamon Sinchaigij
3. คุณ พิภาพร มวานนท์
4. คุณ Oing Janyaporn
5. คุณ ตวงพร เกียรติโพธิ์ชัย

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ณัฐฐิสา พันธ์ประคุณ
2. คุณ อรวรรณ แอ่นเพชร
3. คุณ ศุจินทรา พรหมปราโมทย์
4. คุณ Sirikwan Kanchant
5. คุณ phuttitada Taetrakoonsuk
6. คุณ ภมรเทพ ปัญญา
7. คุณ Goi Phikulthong
8. คุณ ฐานิยา พันธ์ศิลป์
9. คุณ Piyanun Akkanit
10. คุณ CtMonz Ratanachai

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ เทวินทร์ วงศ์ดวง
2. คุณ สุภวลักษณ์ เรือนสิทธิ์
3. คุณ Palika Chairungruangsri
4. คุณ ชนัต บำรุงวงศ์ดี
5. คุณ chintara puttong
6. คุณ พรรณชมพู คุตชนม์
7. คุณ ศศพักษณ์ สมพงศ์พรรณ
8. คุณ ณัฐรภา คุณธรรมดี
9. คุณ แสงดาว แสงงาม
10. คุณ ณศิภัสร์ นิธิอัมราศักดิ์

รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ Wisoot Laohacharupat
2. คุณ Nth Thanya
3. คุณ อภัยชิต กิจรัตนโกศล
4. คุณ Chanisorn Rungchaeng
5. คุณ ณิชาภัทร พิมพ์พงษ์
6. คุณ เบญจวรรณ แต่ประเสริฐ
7. คุณ Firstt Kannipa
8. คุณ ธนณัฎฐ์ อริยะสิริภัค
9. คุณ Tharanat Maihom
10. คุณ ภาวิดา ถนัดเลื่อย


** ทีมงานจะติดต่อแจ้งกลับตาม E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลอีกครั้ง
** ของรางวัลจะจัดส่งให้ภายในเดือนมกราคม 2567 *

สนับสนุนโดย