DJ
song:
artist:
SPONSOR

PEA เตือนภัย! ระวังพายุฤดูร้อน เรามีคำแนะนำดีๆ เพื่อความปลอดภัยในหน้าแล้ง ที่อาจมีพายุฤดูร้อน

PEA เตือนภัย! ระวังพายุฤดูร้อน☀️ เรามีคำแนะนำดีๆ เพื่อความปลอดภัยในหน้าแล้ง ที่อาจมีพายุฤดูร้อน💜

☁️ก่อนเกิดพายุฤดูร้อน☁️
•ติดตามข่าวสาร
•ไม่ก่อกองไฟ เผาหญ้า ตามแนวสายไฟฟ้า
•ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง
•ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงและโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น

🌪ขณะเกิดพายุฤดูร้อน🌪
•ปิดประตู หน้าต่างอาคารให้มิดชิด ไม่อยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหัก
•หากอยู่กลางแจ้ง อย่าหลบพายุใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า
•อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือสื่อนำไฟฟ้า
•งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
•ไม่สวมเครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

🌤หลังเกิดพายุฤดูร้อน🌤
เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเข้าใกล้ เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดู

⚠️หากพบเห็น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง💜

 

 

 
.:: ข่าวอื่นๆ