DJ
song:
artist:
SPONSOR

PEA แนะนำเคล็ดลับดีๆ ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด

PEA แนะนำเคล็ดลับดีๆ ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด

✅ เลือก BTU แอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง เพื่อให้แอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
✅ วางเครื่องคอมเพรสเซอร์ในที่ร่ม และอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ทำให้เครื่องร้อนเกินไป
✅ ล้างแอร์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
✅ ตั้งเวลาการปิดแอร์ ก่อนตื่นนอนประมาณ 15-30 นาที
✅ เปิดพัดลมไล่ลมร้อน เพื่อช่วยลดจุดความร้อนในห้อง และช่วยให้ลมเย็นจากแอร์ไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง
✅ หมั่นล้างแผ่นกรองอากาศเป็นประจำ เพื่อขจัดฝุ่นที่ขวางทางการไหลผ่านของลมแอร์
✅ ปิดประตู-หน้าต่างให้สนิท เพื่อไม่ให้อากาศร้อนชื้นเข้ามา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้แอร์ทำงานหนักยิ่งขึ้น