DJ
song:
artist:
SPONSOR

3 การไฟฟ้า ชวนคนไทยประหยัดพลังงาน รักษ์โลกรับหน้าร้อน ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดไฟ กับ 5 ป.

3 การไฟฟ้า ชวนคนไทยประหยัดพลังงาน
.
รักษ์โลกรับหน้าร้อน ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดไฟ กับ 5 ป.
.
📴 ปิด - ปิดไฟที่ไม่จำเป็น เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
❄️ ปรับ - ปรับแอร์ที่ 26 ºc ทุก 1 ºc ที่เพิ่มขึ้น ประหยัดไฟได้ถึง 10%
🔌 ปลด - ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด แม้ไม่ได้เปิดใช้งานก็ยังมีไฟฟ้าอยู่ในวงจรภายใน
💡 เปลี่ยน – เปลี่ยนมาใช้ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ และหลอดไฟ LED ผ่านการทดสอบแล้วว่าประหยัดกว่าชัวร์
🌱 ปลูก - ต้นไม้บริเวณบ้าน เพื่อให้ร่มเงา ช่วยลดอุณหภูมิในตัวบ้าน รวมทั้งช่วยดูดซับ CO₂ อีกด้วย
.
💛🧡💜 รักษ์โลก ประหยัด ปลอดภัย "ใจฟู" ไปด้วยกัน 💛🧡💜
.
#ประหยัดพลังงาน #ประหยัดไฟ #3การไฟฟ้า #EGAT #การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค