DJ
song:
artist:
SPONSOR

PEA เตือนห้ามจุดไฟเผาขยะ หรือหญ้าใกล้แนวสายไฟฟ้า อาจทำให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง

PEA เตือนห้ามจุดไฟเผาขยะ หรือหญ้าใกล้แนวสายไฟฟ้า อาจทำให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนภัยห้ามจุดไฟเผาขยะ หรือหญ้าใกล้แนวสายไฟฟ้ารวมทั้งการทำอาหารทุกชนิด เช่น การปิ้ง ย่าง ผัด ทอดที่ทำให้เกิดความร้อนและควันไฟรมหรือพ่นใส่สายไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ทำให้มีไฟฟ้ารั่วและเกิดลัดวงจร จนไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง และอาจทำให้สายไฟฟ้าขาดด้วย นอกจากนี้เขม่าควันไฟจะลอยไปจับอยู่ที่ลูกถ้วยและสายไฟฟ้า ทำให้ค่าความเป็นฉนวนลดลง เป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู่พื้นดิน ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต