DJ
song:
artist:
VIDEOS
ภาพจำ - ป๊อป ปองกูล
Apr 11, 2018 | ดู 11,375 ครั้ง

จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เราเจอะกัน
และเวลาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธอ
ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขา เข้ามาแทนที่คำว่าเรา
ไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอ

แต่ (เพราะ) ใจฉันมันมีแต่เธอ มีแต่เธอเท่านั้น
ในสมองมันมีแต่เธอ แม้ผ่านไปเนิ่นนาน
มันจะลบจะลืมยังไง เมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้น
ไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉัน

ภาพจำยังชัดเจน เหมือนเดิมทุกอย่าง
ภาพเธอยังชัดเจน เหมือนเดิมไม่ต่าง
แต่ภาพของฉันในใจเธอ ที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลาง
ภาพจำของเรามันคงต่างกัน

แค่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เมื่อเวลาที่เราต้องไกล
เธอยังจำฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขา
อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจ ไม่โกรธเธอและไม่โทษใคร
แค่อยากรู้ว่าเธอจำฉันได้บ้างรึเปล่า


  1. กำแพงหัวใจ (Heartwall) / MIRRR

  2. ดาวหางฮัลเลย์ (Halley's Comet) / fellow fellowApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม