DJ
song:
artist:
VIDEOS
วาดไว้ - BOWKYLION
Sep 19, 2022 | ดู 2,905 ครั้ง

ได้เจอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่าย
และเมื่อหลับตาครั้งใดยังเห็นเธอ
กอดเธอในฝัน ฉันน้ำตาล้นเอ่อ
สุขเพียงได้เจอในจินตนาการ

แม้เพลงนี้เธอไม่ได้ฟัง
ทุกทุกคำที่เคยบอกไว้
งดงามแม้ยิ่งห้ามใจ
ฉันจำได้เสมอ

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
ที่วาดไว้ด้วยกัน
จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว

บรรจงวาดฝันให้งดงามเหมือนเก่า
สุขเกิดเพียงเราถ่วงทุกข์ให้จมดิ่ง
เพียงแค่ตื่นนั้นก็เลือนลางทุกสิ่ง
เพราะความเป็นจริงนั้นมีบางสิ่งที่จากไป

แม้เธอนั้นไม่หวนคืนกลับ
ใจซึมซับไปด้วยความหมาย
เหมือนว่ามีเธอข้างกาย ยังจำได้เสมอ

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยากขอโทษ ที่ทำไม่ได้
ที่วาดไว้ด้วยกัน

แต่ว่าเธอไม่ได้มาส่งถึงฝั่งฝันไกล
นานแค่ไหนยังคงวาดไว้ว่าเรามีกัน

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ

ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
ที่วาดไว้ด้วยกัน
จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว


  1. เลี้ยงไข้ (Fever) ft. THE TOYS / BOWKYLION

  2. กลับมาเพื่อบอกลา (Just To Let Me Know) / PAPER PLANESApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม