DJ
song:
artist:
VIDEOS
เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว - SHERRY
Aug 21, 2023 | ดู 400 ครั้ง

ฉันแค่เพียงไม่อยากหายใจ
ไม่มีเธอจะทำเช่นไร เพื่ออยู่ให้ไหว ไม่เคยเผื่อใจเอาไว้
ทุก ๆ วันก็ยังเหมือนเดิม
วันเวลาก็ยังหมุนไปไม่เคยหยุดพัก แม้ใจจะอยากหยุดพัก

อยากจะพบแค่เพียงได้บอกเธอ
ขอได้เพียงแค่บอกลา
มีทางไหน
ก่อนที่เธอ นั้นจะจากไป

เพราะฉันนั้นยังตั้งตัวไม่ทัน ตอนเธอไปไม่ได้ลาสักคำ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว
เพราะฉันนั้น คิดถึงเธอเหลือเกิน พยายามไม่นึกถึงหน้าเธอ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน มาสอนฉันก่อน วิธีการอยู่คนเดียว

พยายามจะทำเหมือนเดิม
ยังคงรอว่าเธอจะกลับมา เธอจะกลับมา

อยากจะพบแค่เพียงได้บอกเธอ
ขอได้เพียงแค่บอกลา
มีทางไหน
ก่อนที่เธอ นั้นจะจาก

เวลาที่ดี ๆ อยากให้มีเธอ
อยู่ข้าง ๆ กันตรงนี้ อยากให้เธอรู้
แต่ไม่มีเธอ แล้วทำอย่างไร

เพราะฉันนั้นยังตั้งตัวไม่ทัน ตอนเธอไปไม่ได้ลาสักคำ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว
เพราะฉันนั้น คิดถึงเธอเหลือเกิน พยายามไม่นึกถึงหน้าเธอ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน มาสอนฉันก่อน วิธีการอยู่คนเดียว

เพราะฉันนั้นยังตั้งตัวไม่ทัน ตอนเธอไปไม่ได้ลาสักคำ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว
เพราะฉันนั้น คิดถึงเธอเหลือเกิน พยายามไม่นึกถึงหน้าเธอ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน มาสอนฉันก่อน วิธีการอยู่คนเดียว


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม