DJ
song:
artist:
VIDEOS
โลกอีกใบ - LHAM
Aug 29, 2023 | ดู 2,157 ครั้ง

ในคืนที่ดาวรู้ใจกับเรา
ฟ้ามืดกลบความสัมพันธ์
ซ่อนมันเอาไว้ในความเงียบงัน
รู้กันแค่เธอกับฉัน

จะเก็บเป็นความลับนาทีที่เธอหันมาสบตา
จะเก็บเป็นความฝันที่มีแต่เราข้างใน
ไม่อยากให้ใครรู้สายตาให้กันนั้นคืออะไร
จะเก็บเป็นความลับที่มีแต่เราในโลกอีกใบ

ท่ามกลางผู้คนเหมือนมีแต่เรา
รู้ว่าไม่ควรเท่าไหร่
รู้ว่าต่างคนมีโลกอีกใบ
รู้ดีว่ามาช้าไป

จะเก็บเป็นความลับนาทีที่เธอหันมาสบตา
จะเก็บเป็นความฝันที่มีแต่เราข้างใน
ไม่อยากให้ใครรู้สายตาให้กันนั้นคืออะไร
ให้มันเป็นความลับที่มีแต่เราในโลกอีกใบ

ท่ามกลางผู้คนเหมือนมีแต่เรา
รู้ว่าไม่ควรเท่าไหร่
รู้ว่าต่างคนมีโลกอีกใบ
รู้ดีว่ามาช้าไป

จะเก็บเป็นความลับ นาทีที่เธอหันมาสบตา
จะเก็บเป็นความฝันที่มีแต่เราข้างใน
ไม่อยากให้ใครรู้สายตาให้กันนั้นคืออะไร
ให้มันเป็นความลับที่มีแต่เราในโลกอีกใบ