DJ
song:
artist:
VIDEOS
ปิดทองหลังใจ - อิ้งค์ วรันธร
Sep 18, 2023 | ดู 1,087 ครั้ง

ถ้าวัดคะแนนด้วยความใส่ใจฉันเป็นที่หนึ่ง
แต่ที่ฉันต้องแพ้ทุกครั้ง เพราะไม่ได้คะแนนเสน่ห์หา
ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แต่ไม่ใช่เรื่องเธอกับฉัน
ลองดูแล้วมันใช้กับฉันไม่ได้

*ฉันทำดีเท่าไหร่ เธอก็ไม่เคยหันมา
เป็นคนอยู่นอกสายตาทุกครั้ง
รวบรวมภาวนา แต้มบุญในชาตินี้
แลกใจเธอได้ไหม

**รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันก็เหมือนปิดทองหลังใจ
พยายามเท่าไหร่ ก็โดนสาปไว้ให้เธอมองไม่เห็น
รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันก็เหมือนปิดทองหลังใจ
มองข้ามฉันนั้นมันเหนื่อยไหม
ฉันที่คอยใส่ใจนั้นมันเหนื่อยมาก

*ฉันทำดีเท่าไหร่ เธอก็ไม่เคยหันมา
เป็นคนอยู่นอกสายตาทุกครั้ง
รวบรวมภาวนา แต้มบุญในชาตินี้
แลกใจเธอได้ไหม

**รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันก็เหมือนปิดทองหลังใจ
พยายามเท่าไหร่ ก็โดนสาปไว้ให้เธอมองไม่เห็น
รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันก็เหมือนปิดทองหลังใจ
มองข้ามฉันนั้นมันเหนื่อยไหม
ฉันที่คอยใส่ใจนั้นมันเหนื่อยมาก

น้ำหยดลงหิน มันก็ต้องกร่อน
เเต่ใจเธอนั้น ยังไม่เคยอ่อน
(อ่อนน ออ อ่อนนน)
น้ำหยดลงหิน มันก็ต้องกร่อน
เเต่ใจเธอนั้น ยังไม่เคยอ่อน
(อ่อนน ออ อ่อนนน)

**รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันก็เหมือนปิดทองหลังใจ
พยายามเท่าไหร่ ก็โดนสาปไว้ให้เธอมองไม่เห็น
รักที่ฉันทุ่มเทให้ไป มันก็เหมือนปิดทองหลังใจ
มองข้ามฉันนั้นมันเหนื่อยไหม
ฉันที่คอยใส่ใจนั้นมันเหนื่อยมาก


  1. วันนี้ปีที่แล้ว / MEYOU

  2. ดาวหางฮัลเลย์ (Halley's Comet) / fellow fellowApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม