DJ
song:
artist:
VIDEOS
เอาไรว่ามา (Anything You Want) - GEMINI
Oct 24, 2023 | ดู 505 ครั้ง

ใครเค้าสอนให้มองอย่างงี้
ก็มีคนจะตาย
เธอจะยิ้มอะไรมากมาย
มันน่ารักรู้เปล่า
ทำสายตาอะไรอย่างงั้น
ระวังจะมีเรื่องราว

อย่ามายิ้มได้ไหม ถ้าเธอไม่ได้จริงจัง
เลิกน่ารัก เพราะฉันกำลังจะไหวหวั่น
ขอได้ไหม ไม่ไหวนะที่เธอทำอย่างนั้น

น่ารักขนาดนี้ จะเอาอะไรว่ามา
เธอทำแบบนี้ รู้ไหมฉันมีปัญหา
อย่าเล่นกับหัวใจ ก็ตกหลุมรักแล้วไง
เกือบจะเผลอไป Call you mine

น่ารักขนาดนี้ จะเอาอะไรพูดเลย
เธอทำให้ฉัน มันต้องยอมให้เธอ
แต่ที่เธอต้องรับไป ก็คือใจฉันไง
คิดจะน่ารักก็รับผิดชอบหน่อยไหม
I'm Falling For You
I'm Falling For You

ดูเหมือนเธอนั้นจะอยากเป็นโจร
ชอบมาปล้นใจฉันอยู่ได้
เหมือนว่าฉันจะโดนเธอผลัก
ตกหลุมรักจนขึ้นไม่ไหว
Diamond ring
อยากจะมอบให้เธอจริง ๆ
อยากพาเธอไป din din
แล้วจะให้เธอ Everything

อย่ามายิ้มได้มั้ยถ้าเธอไม่ได้จริงจัง
เลิกน่ารักเพราะฉันกำลังจะไหวหวั่น
ขอได้ไหมไม่ไหวนะที่เธอทำอย่างนั้น

น่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามา
เธอทำแบบนี้รู้มั้ยฉันมีปัญหา
อย่าเล่นกับหัวใจก็ตกหลุมรักแล้วไง
เกือบจะเผลอไป Call you mine

น่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรพูดเลย
เธอทำให้ฉันมันต้องยอมให้เธอ
แต่ที่เธอต้องรับไป ก็คือใจฉันไง
คิดจะน่ารักก็รับผิดชอบหน่อยไหม
I'm Falling For You
I'm Falling For You

น่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรว่ามา
เธอทำแบบนี้รู้มั้ยฉันมีปัญหา
อย่าเล่นกับหัวใจก็ตกหลุมรักแล้วไง
เกือบจะเผลอไป Call you mine

น่ารักขนาดนี้จะเอาอะไรพูดเลย
เธอทำให้ฉันมันต้องยอมให้เธอ
แต่ที่เธอต้องรับไป ก็คือใจฉันไง
คิดจะน่ารักก็รับผิดชอบหน่อยมั้ย
I'm Falling For You
I'm Falling For You

  1. กำแพงหัวใจ (Heartwall) / MIRRR

  2. ดาวหางฮัลเลย์ (Halley's Comet) / fellow fellowApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม