DJ
song:
artist:
VIDEOS
คนที่รู้สึกไปแล้ว - Sarah salola
Dec 04, 2023 | ดู 1,362 ครั้ง

พยายามจะทำให้เราได้ใกล้กัน
แต่มันไม่มีทางอยู่ดี
ถ้ามีแค่ฉันที่ทำอยู่ฝ่ายเดียว

พยายามจะทำให้เรานั้นชัดเจน
แต่ไม่เห็นจะมีทางไหน
ถ้าเธอไม่เคยคิดไกลเกินกว่านั้น

เหนื่อยจนท้อ ก็พอได้แล้ว ฉันขอยอมแพ้
และยอมรับว่าเราคงเป็นได้แค่นี้

มันเจ็บที่ต้องถอยออกมา ทั้งที่ก็ยังรักอยู่
มันเจ็บที่ต้องรู้ว่าฉันไม่เคยที่จะสำคัญ
คนที่มันรู้สึกไปแล้ว
แค่ต้องจัดการตัวเองก็เท่านั้น
อย่าไปยื้อเพราะความผูกพัน
ถ้าไม่รักก็แค่จบกัน เท่านั้นเอง

พยายามเท่าไหร่เธอก็ไม่เห็นมัน
คงเพราะรู้สึกมากเกินไป
กว่าสถานะที่เธอจะให้ฉัน

เหนื่อยจนท้อ ก็พอได้แล้ว ฉันขอยอมแพ้
และยอมรับว่าเราคงเป็นได้แค่นี้

มันเจ็บที่ต้องถอยออกมา ทั้งที่ก็ยังรักอยู่
มันเจ็บที่ต้องรู้ว่าฉันไม่เคยที่จะสำคัญ
คนที่มันรู้สึกไปแล้ว
แค่ต้องจัดการตัวเองก็เท่านั้น
อย่าไปยื้อเพราะความผูกพัน
ถ้าไม่รักก็แค่จบกัน เท่านั้นเอง

มันเจ็บที่ต้องถอยออกมา ทั้งที่ก็ยังรักอยู่
มันเจ็บที่ต้องรู้ว่าฉันไม่เคยที่จะสำคัญ
คนที่มันรู้สึกไปแล้ว
แค่ต้องจัดการตัวเองก็เท่านั้น
อย่าไปยื้อเพราะความผูกพัน
ถ้าไม่รักก็แค่จบกัน เท่านั้นเอง

ที่จะสำคัญ
คนที่มันรู้สึกไปแล้ว
แค่ต้องจัดการตัวเองก็เท่านั้น
อย่าไปยื้อเพราะความผูกพัน
ถ้าไม่รักก็แค่จบกัน เท่านั้นเอง


  1. เลี้ยงไข้ (Fever) ft. THE TOYS / BOWKYLION

  2. กลับมาเพื่อบอกลา (Just To Let Me Know) / PAPER PLANESApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม