DJ
song:
artist:
VIDEOS
ใกล้เกิน (TOO CLOSE TO HANDLE) - GEMINI
May 02, 2024 | ดู 1,356 ครั้ง

ถ้าฉันไม่เคยเจอเธอยิ้มมา
ถ้าฉันไม่เคยได้สบสายตา
ตอนที่เธอเผลอ ตอนที่เธอเขิน
ถ้าฉันไม่บังเอิญอยู่ตรงนั้น
ถ้าแม้ว่าเราเป็นแค่คนอื่นไกล
ถ้าแม้ว่าเธอไม่ดีกับฉันมากมาย
คงจะไม่เผลอ คิดไปมากเกิน
ถ้าไม่บังเอิญอยู่ตรงนี้

พยายามแล้วจะไม่คิด จะไม่คิด
แต่มันก็ไม่ง่ายเลยสักนิด เลยสักนิด
อยากจะเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิท รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ ติดที่ใจไม่ฟัง

ใกล้เกินจะไม่คิดไกล ใกล้เกินที่จะห้ามใจ
คนใกล้ตัวของเธอเขาหวั่นไหว พอเข้าใจบ้างไหมเธอ
ใกล้เธอมากสักเท่าไร ยิ่งดูเหมือนจะแสนไกล
ถ้าวันหนึ่งเก็บไว้ไม่ไหว อย่าโกรธได้ไหมที่ฉันคิดไกลกับเธอ

ฉันก็พอเข้าใจอะไรที่เธอคิด
เธอก็คงไม่คิดอะไรเลยใช่ไหม
มีแค่ฉันคนเดียวที่มันคิดไกล
เธอไม่ต้องเข้าใจแค่อย่าโกรธกัน

ฉันไม่คิด จะไม่คิด
แต่มันก็ไม่ง่ายเลยสักนิด เลยสักนิด
อยากจะเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิท รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ ติดที่ใจไม่ฟัง

ใกล้เกินจะไม่คิดไกล ใกล้เกินที่จะห้ามใจ
คนใกล้ตัวของเธอเขาหวั่นไหว พอเข้าใจบ้างไหมเธอ
ใกล้เธอมากสักเท่าไร ยิ่งดูเหมือนจะแสนไกล
ถ้าวันหนึ่งเก็บไว้ไม่ไหว อย่าโกรธได้ไหมที่ฉันคิดไกล

พยายามเท่าไร มันก็เท่านี้
ทำยังไงเมื่อเราใกล้กันแค่นี้
แค่เป็นเพื่อนที่ดี ก็ดูจะยากเกินไป
แค่ไหนที่ไม่ใกล้เกิน
เพราะฉันเกินจะห้ามใจ
ใกล้เกินจนหยุดใจไม่ไหว

ใกล้เกินจะไม่คิดไกล ใกล้เกินที่จะห้ามใจ
คนใกล้ตัวของเธอเขาหวั่นไหว พอเข้าใจบ้างไหมเธอ
ใกล้เธอมากสักเท่าไร ยิ่งดูเหมือนจะแสนไกล
ถ้าวันหนึ่งเก็บไว้ไม่ไหว อย่าโกรธได้ไหมที่ฉันคิดไกลกับเธอ