DJ
song:
artist:
VIDEOS
เข้าใจว่าไม่เข้าใจ - ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย
May 02, 2024 | ดู 1,170 ครั้ง

เคยสงสัย ว่าเรื่องของเรา อยู่อยู่มันเกิดอะไร
คนรักกัน เปลี่ยนเป็นไม่รักกัน มันเป็นไปได้ยังไง
ไม่เข้าใจ ฉันดีไม่พอ หรือฉันนั้นขาดอะไร
มีเรื่องราว และเหตุผลมากมาย ที่ฉันยังไม่รู้ใช่ไหม

แต่ยิ่งฉันค้นยิ่งพยายาม มันก็ยิ่งชัดในความเลือนลาง
เธอได้สอนให้ฉันได้รู้

เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปเข้าใจ
เข้าใจว่าเธอไม่รักก็คือไม่รักไง
อย่างที่ฉันยังเคยรัก เธอวันแรกที่เจอกัน
ฉันยังไม่เข้าใจตัวเองวันนั้นเลย
เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีทางเข้าใจ
ถ้าหากเธอเลือกจะไป ก็ห้ามกันไม่ได้
ไม่ต้องหาหรอกเหตุผล กับใจคนที่เปลี่ยนไป
ต่อให้รู้ว่าทำไมเธอไม่รักกัน เธอก็ไม่กลับมา

แต่ยิ่งฉันค้นยิ่งพยายาม มันก็ยิ่งชัดในความเลือนลาง
เธอได้สอนให้ฉันได้รู้

คำพูดที่ชัดเจนในเมื่อวาน ว่าเราจะรักกันนานเท่านาน
มันไม่หลงเหลือความหมายอะไรอีกแล้ว

เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปเข้าใจ
เข้าใจว่าเธอไม่รักก็คือไม่รักไง
อย่างที่ฉันยังเคยรัก เธอวันแรกที่เจอกัน
ฉันยังไม่เข้าใจตัวเองวันนั้นเลย
เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีทางเข้าใจ
ถ้าหากเธอเลือกจะไป ก็ห้ามกันไม่ได้
ไม่ต้องหาหรอกเหตุผล กับใจคนที่เปลี่ยนไป
ต่อให้รู้ว่าทำไมเธอไม่รักกัน เธอก็ไม่กลับมา

ต่อให้รู้ว่าทำไมเธอไม่รักกัน เธอก็ไม่กลับมา