DJ
song:
artist:
VIDEOS
หัวใจสะออน - โจอี้ ภูวศิษฐ์
Jun 01, 2024 | ดู 431 ครั้ง

กว่าจะรู้จักจำ ตัวก็ชอกช้ำอีกเจ็บมาแล้วไม่จำ ไม่จำหัวใจสะออน

กว่าจะรู้จักจำ ใจต้องชอกช้ำอีก
กว่าจะคิดเข้าใจ บางทีมันก็สายเกินผ่านมาแล้วผ่านไป ยังไม่คิดไม่เข็ด
ผ่านมาได้ก็บุญแล้ว เหลือแต่ตัวเปล่าๆ

รักมีไว้ให้ใส่ใจ รักมีไว้เคียงคู่รักมีไว้ให้เชิดชู เคียงคู่คนทุกคน

มีหัวใจไม่จำ น้ำคำที่เคยหลอกลวง
ไม่เคยห่วงเคยหวง ว่าตัวจะช้ำเท่าไรก็หัวใจเจ้ากรรม ชอกช้ำแล้วยังชอบลอง
ก็ว่ากันตามทำนอง ของคนหัวใจสะออน

กว่าจะรู้สึกตัว ตัวก็ชอกช้ำอีกเจ็บมาแล้วไม่จำ ไม่จำหัวใจสะออน

มีหัวใจไม่จำ น้ำคำที่เคยหลอกลวง
ไม่เคยห่วงเคยหวง ว่าตัวจะช้ำเท่าไรก็หัวใจเจ้ากรรม ชอกช้ำแล้วยังชอบลอง
ก็ว่ากันตามทำนอง ของคนหัวใจสะออน

กว่าจะรู้จักจำ ใจต้องชอกช้ำอีก
กว่าจะคิดเข้าใจ บางทีมันก็สายเกินไปผ่านมาแล้วผ่านไป ยังไม่คิดไม่เข็ด
ผ่านมาได้ก็บุญแล้ว เหลือแต่ตัวเปล่าๆ

กว่าจะรู้จักจำ ใจต้องชอกช้ำอีก
กว่าจะคิดเข้าใจ บางทีมันก็สายเกินไปผ่านมาแล้วผ่านไป ยังไม่คิดไม่เข็ด
ผ่านมาได้ก็บุญแล้ว ก็คนหัวใจสะออน