DJ
song:
artist:
VIDEOS
Someone Someday - GORN PROXIE
Jun 15, 2024 | ดู 509 ครั้ง

เธอพูดว่าน้อง คำว่าน้อง
ตามด้วยชื่อของฉัน
เธอได้เป่าเค้ก แลกของขวัญ
หลายปีก่อนฉันอยู่บ้าง
ก็พอเข้าใจ ความต่างวัย
มันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เรา ต่างกัน

ทุกคืนที่มี ตอนก่อนนอน
จะเก็บเอารอยยิ้ม
ของเธอไปฝัน จนใจฉัน
เต็มไปด้วยรักมาก ๆ
วันที่จะพร้อม มอบให้เธอ
คงอีกไม่นานส่วนตอนนี้ขอทาง ข้างเธอ

ยินดีจะอยู่ตรงนี้ไม่ห่าง
ให้เป็นเพื่อนคุยแบบพี่แบบน้องไปก่อน
ใจเธอช่วยเก็บไว้อย่าเพิ่งยอม
ให้มีคนใดเข้าไปข้างในได้ไหม

โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
ไม่ว่านานเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
แม้ว่ายากเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday

บางคนก็ฝัน ว่าสักวัน
อยากจะโตเป็นหมอ
บางคนก็ขอ ให้สักวัน
ได้เป็นพยาบาล
แต่ฝันที่มีของน้องคนนี้
อยากจะโตไปเป็นคนรักของพี่ สักวัน

ยินดีจะอยู่ตรงนี้ไม่ห่าง
ให้เป็นเพื่อนคุยแบบพี่แบบน้องไปก่อน
ใจเธอช่วยเก็บไว้อย่าเพิ่งยอม
ให้มีคนใดเข้าไปข้างในได้ไหม

โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
ไม่ว่านานเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
แม้ว่ายากเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday

โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
Oh Baby
ไม่ว่านานเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
Someone Someday
แม้ว่ายากเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday

ไม่ว่านานเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday
แม้ว่ายากเท่าไร
โตไปฉันจะเป็น Someone ของเธอ Someday