DJ
song:
artist:
VIDEOS
FEAT - PIXXIE
Jul 06, 2024 | ดู 324 ครั้ง

ขอโทษนะ มองมาทางนี้ไม่ทราบว่าเธอต้องการอะไร
ดูๆ ทรงก็รู้ว่าเธอน่ะกำลังหวังอะไรใช่ไหม

Are you lonely? Chill chill baby, take it easy.
ถ้าเหงาก็เชิญ ถ้ามีอะไรมาคุยกันตรงนี้

Hey Hey เธอ
ฉันก็รู้ว่าเธอคิดอะไรน้า
Hey Hey เธอ
ฉันว่าเรามาเคลียร์กันไปเลยป่ะ

ถ้าเธอชอบฉันก็พูดเลย
ฉันก็ชอบเธอน่ะพูดเลย
ก็โตๆ กันแล้วจะมายึกยักลีลาเพื่อไร

เธออย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดไป
แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าอ่อย
แต่ปล่อยเธอไป คงจะน่าเสียดาย

Get, Set, Go
Ah Ah Ah Ah
Are you a good boy?
Ah Ah Ah Ah
'Cuz I'm a bad girl
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Your lips feat my lips
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Come on let's F E A T

I wanna know who you are
เธอเป็นคนยังไง
ลองมา Join ลองมา Join กัน
ฉันว่าเราเข้ากันได้ดี
We got chemistry
If you dare เรามาแชร์กัน
I can't taste my lips, can you do it for me boy?
เข้ามาดิ เข้ามาดิ เข้ามาดิ เข้ามาดิ เข้ามาดิ
ใกล้อีกนิด we'll start to feat now

เธออย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดไป
แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าอ่อย
แต่ปล่อยเธอไป คงจะน่าเสียดาย

Get, Set, Go
Ah Ah Ah Ah
Are you a good boy?
Ah Ah Ah Ah
'Cuz I'm a bad girl
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Your lips feat my lips
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Come on let's F E A T

บรรยากาศเข้าทางอย่างนี้
ลมเย็นๆ พอดีอย่างนี้
ถ้าไม่เริ่มกันตอนนี้ คงไม่ทันแล้วนะ

Get, Set, Go
Ah Ah Ah Ah
Are you a good boy?
Ah Ah Ah Ah
'Cuz I'm a bad girl
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Your lips feat my lips
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Come on let's F E A T

Ah Ah Ah Ah
Are you a good boy?
Ah Ah Ah Ah
'Cuz I'm a bad girl
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Your lips feat my lips
(Ah Ah Ah Ah) Your lips, my lips
Come on let's F E A T